آجیل ناتلز

ما این اطلاعات را به طور مرتب به روز می کنیم ، با این حال ، برای جدیدترین و دقیق ترین اطلاعات تغذیه ای توصیه می کنیم مشخصات روی بسته ها را بررسی کنید.

تصویر محصول

جدول ارزش غذایی

تخمه آفتابگردان

اشتراک

مواد تشکیل دهنده

تخمه آفتابگردان، نمک تصفیه شده.