آجیل ناتلز

ما این اطلاعات را به طور مرتب به روز می کنیم ، با این حال ، برای جدیدترین و دقیق ترین اطلاعات تغذیه ای توصیه می کنیم مشخصات روی بسته ها را بررسی کنید.

تصویر محصول

جدول ارزش غذایی

بادام زمینی سرکه ای

اشتراک

مواد تشکیل دهنده

مغز بادام زمیــنـی، روغن گیــاهی سرخ کـردنـی، پـودر سرکه.