پاپ کرن هاگلز

ما این اطلاعات را به طور مرتب به روز می کنیم ، با این حال ، برای جدیدترین و دقیق ترین اطلاعات تغذیه ای توصیه می کنیم مشخصات روی بسته ها را بررسی کنید.

تصویر محصول

جدول ارزش غذایی

پاپ کرن نمکی

اشتراک

دانه حجیم شده ذرت با طعم نمک.

مواد تشکیل دهنده

ذرت، روغن سرخ کردنی گیاهی، نمک.